POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING JEST CZŁONKIEM POLSKIEGO ZWIĄZKU
LEKKIEJ ATLETYKI ORAZ CZŁONKIEM KRAJOWEJ FEDERACJI NORDIC WALKING

TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM, NORDIC WALKING NA MILESZKACH 2017

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NORDIC WALKING

Nazwa projektu: „TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM - NORDIC WALKING NA MILESZKACH”

Projekt jest finansowany przez Miasto Łódź w ramach Budżetu Obywatelskiego

ORGANIZATOR: POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja www.psnw.pl

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Każda z tras ma długość od 3 km do 15 km. Uczestnicy zajęć zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Uczestnicy biorą udział w treningach z zakresu prawidłowej techniki Nordic Walking – tj. nauka i doskonalenie techniki Nordic Walking.

2. ZASADY UCZESTNICTWA

W zajęciach biorą udział osoby w wieku od 16 lat (niepełnoletni za zgodą opiekunów). Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania marszu Nordic Walking lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział. Oświadczenie przedstawi Uczestnikom instruktor prowadzący.

Organizator w/w projektu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zajęć.

3. ZGŁOSZENIA

Rejestracja będzie się odbywać na miejscu u instruktora prowadzącego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

4. UWAGI KOŃCOWE

1. Zajęcia mają formę ruchową Nordic Walking.

2. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany i doświadczony instruktor Nordic Walking PSNW – Tomasz Królikowski.

3. Uczestnicy zajęć nie są zobowiązani do posiadania własnych kijów do nordic walking.

4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktora.

5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania w czasie zajęć instruktora o jakichkolwiek niepokojących reakcjach organizmu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz pozostawione lub zaginione rzeczy w czasie trwania treningu.

7. Zgłoszenie udziału do marszu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodną na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych.

UWAGA!    

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

HARMONOGRAM TRENINGÓW:

N, 09.04, g. 10:00
N, 23.04, g. 8:00
C, 27.04, g. 17:00

N, 07.05, g. 8:00
C, 11.05, g. 17:00
N, 14.05, g. 8:00
C, 18.05, g. 17:00
N, 21.05, g. 8:00
C, 25.05, g. 17:00
N, 28.05, g. 8:00

C, 01.06, g. 17:00
N, 04.06, g. 8:00
C, 08.06, g. 17:00
N, 11.06, g. 8:00
N, 18.06, g. 8:00
C, 22.06, g. 17:00
N, 25.06, g. 8:00
C, 29.06, g. 17:00

N, 02.07, g. 8:00
C, 06.07, g. 17:00
N, 09.07, g. 8:00
C, 13.07, g. 17:00
N, 30.07, g. 8:00

C, 03.08, g. 17:00
N, 06.08, g. 8:00
C, 10.08, g. 17:00
N, 13.08, g. 8:00
C, 17.08, g. 17:00
N, 20.08, g. 8:00
C, 24.08, g. 17:00
N, 27.08, g. 8:00
C, 31.08, g. 17:00

N, 03.09, g. 8:00
C, 07.09, g. 17:00
N, 10.09, g. 8:00
C, 14.09, g. 17:00
N, 17.09, g. 8:00
C, 21.09, g. 17:00
N, 24.09, g. 8:00
C, 28.09, g. 17:00

N, 01.10, g. 8:00
N, 08.10, g. 8:00
N, 15.10, g. 8:00
N, 22.10, g. 8:00


Miejsce spotkań: skrzyżowanie ulic Pomorskiej i Mileszki.

Kontakt do instruktora prowadzącego: krulickofsky@wp.pl 

 

powrót

WYDARZENIA PARTNERSKIE

WSPÓŁPRACA