Kalendarz

PKO Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego

08-10.09.2017 - Festiwal Biegów - nie zabraknie Nordic Walking!

Więcej informacji / regulamin / obowiązkowe zapisy: http://www.festiwalbiegowy.pl

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking jest Partnerem Organizacyjnym FB od 5 lat nieprzerwanie. Zapraszamy!

http://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/nachodza-sie-pod-gore-z-kijkami#.WWTPoxS1xO0powrót...

WYDARZENIA PARTNERSKIE

WSPÓŁPRACA