Kalendarz

... o krok dalej-trzecia edycja

 MOW im. Janusza Korczaka w Zawichoście razem z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking‎ oraz Miasto Sandomierz zapraszają do udziału w trzeciej edycji wydarzenia rekreacyjnego pn. "... o krok dalej..."

Wydarzenie integracyjne dla wszystkich chętnych!!!

Niespodzianki, wyróżnienia, nagrody…
02 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy do Sandomierza. To trzecia edycja wydarzenia, które organizuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, we współpracy z Miastem Sandomierz. To jest wydarzenie dla nas wszystkich – organizatorów, wychowawców oraz załogi PSNW – bardzo ważne!!!, integracyjne i bezpłatne!!! Działamy w obszarze resocjalizacji twórczej/kreatywnej - zatem spotkajmy się razem i postawmy ten kolejny krok dalej !!!
- wyjdźmy poza mury Ośrodków Wychowawczych - przełamiemy razem stereotypy i obalimy razem mity. To może być „rewolucja Twojego życia...”. Dlatego przyjedź do nas
02 czerwca br., do Sandomierza.
Zapoznaj się z nami - integruj - chodź prawidłowo - nauczymy Ciebie i Twoich bliskich.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Sandomierski.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu pn. „Nordic Walking-na zdrowie!”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

ORGANIZATORZY:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Zawichoście, Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking (www.psnw.pl), Miasto Sandomierz.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Trasa o długości ok. 10 km. Na trasie mogą wystąpić nierówności, kamienie, trasa jest zróżnicowana pod względem nawierzchni. Uczestnicy marszu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Celem wydarzenia jest wspólne przejście trasy, bez elementu rywalizacji „na czas” (tempo marszu będzie dostosowane do większości grupy, konwersacyjne).

Termin i miejsce wydarzenia:
Data: 02.06.2019 r.
Godzina: 10.00 – 15.00
PROGRAM MINUTOWY ZOSTANIE PODANY NA MIEJSCU.
Adres: Sandomierz / Stare Miasto
Rozgrzewkę przy muzyce przeprowadzi jak co roku: trener i prezes PSNW- Paulina Ruta.

2. ZASADY UCZESTNICTWA
W marszu biorą udział osoby w każdym wieku. Warunkiem jest wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa (na miejscu). Uczestnicy do 18 roku życia biorą udział w marszu pod opieką opiekuna który bierze pełna odpowiedzialność za podopiecznych. Obowiązkiem opiekuna niepełnoletniej osoby jest powiadomienie rodzica/opiekuna prawnego o udziale w rekreacyjnym rajdzie nordic walking i posiadanie informacji, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału.

3. ZGŁOSZENIA, UDZIAŁ
Rejestracja uczestników będzie się odbywać osobiście na miejscu startu
w wyznaczonym do tego miejscu (biuro/namiot).
Zgłoszenie powinno zawierać:
Imię, nazwisko uczestnika
Adres mailowy
Kontakt tel.
Lub jeżeli zgłaszane są grupy:
Nazwa grupy
Imię, nazwisko koordynatora grupy
Ilość osób w grupie
Adres mailowy
Kontakt tel.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

4. UWAGI KOŃCOWE
1. Marsz mają formę ruchową Nordic Walking.
2. Marsz prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy Nordic Walking PSNW.
3. Uczestnicy marszu zobowiązani są do posiadania własnych kijów do nordic walking oraz do wykonywania poleceń instruktorów Nordic Walking.
4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania w czasie marszu instruktorów
o jakichkolwiek niepokojących reakcjach organizmu.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz pozostawione lub zaginione rzeczy w czasie trwania marszu.
6. Zgłoszenie udziału do marszu jest jednoznaczne z zapoznaniem się
i zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych wraz z filmowaniem i fotografowaniem uczestników dla potrzeb marketingowych na stronach internetowych oraz facebook organizatorów oraz innych uczestników.
7. Wydarzenie odbywa się w ramach wieloletniej współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking (www.psnw.pl) - organizatorem wielkiej REWOLUCJI Nordic Walking, ale także szkoleń instruktorskich w całej Polsce
w obszarze Nordic Walking, członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

UWAGA
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do regulaminu i programu wydarzenia..

Ze sportowym pozdrowieniem – organizatorzy.
   

powrót...

WYDARZENIA PARTNERSKIE

WSPÓŁPRACA